یوفا در به تعویق انداختن یورو 2020 کارهای صحیح انجام داد ، اما تاخیر در سال بسیاری از تیم ها و بازیکنان آسیب دیده خواهند بود
آنتی فیلتر برای ویندوز

یوفا در به تعویق انداختن یورو 2020 کارهای صحیح انجام داد ، اما تاخیر در سال بسیاری از تیم ها و بازیکنان آسیب دیده خواهند بود

مثل همیشه ، این مسئولیت را رد می کند که هیچ یک از اینها با توجه به آنچه در جهان می گذرد مهم نیست. اما ما در حال حاضر چیز […]