بالتیمور راونز باخت نخستین میهن پرستان انگلیس

بالتیمور راونز باخت نخستین میهن پرستان انگلیس

عکس : نیك واس ( AP ) [روز19659003] ] بدترین تیم فوتبال در اولین بازی خود در فصل پیروز شد ، بهترین تیم اول خود را از دست داد.

استعداد ابتدایی بازیکن خط حمله بالتیمور راونز لامار جکسون سخت ترین دفاع را در NFL با دست دادن تام برادی از نیوجرسی های جدید انگلستان 37-20 جدا در روز یکشنبه شب جدا کرد.

جکسون برای 61 یارد و دو تاچ لگد زد و 17 برای 23 به دست آورد و 163 یارد و یک امتیاز به دست آورد ، و پات ها را در هوا گرفت.