کانون فرهنگی هنری رهپویان ولایت

شماره تماس دفتر(آموزشگاه صدرا و نورا)

۰۲۱۶۵۴۶۷۸۶۳

مدیر آموزشگاه(محمد چهاردولی نواب)

۰۹۳۷۵۱۳۰۲۰۰

مدیر مسئول کانون (داریوش آذرمهر)

۰۹۳۳۱۸۶۴۲۹۴

رابط فرهنگی (مرتضی آفتابی)

۰۹۱۹۶۴۶۹۷۰۵

معاونت مالی (مجتبی اشرفی)

۰۹۳۵۲۱۳۳۱۹۱

معاونت آموزش قرآن و احکام(حجت الاسلام نوروزی)

۰۹۱۹۲۸۶۶۴۸۶